N-VA voorstander van KMO-zone in Rummen

Locatie toekomstige KMO-zone in Rummen
N-VA vindt de komst van een KMO-zone een goede zaak. In Vlaams-Brabant is de nood aan bedrijventerreinen het grootst van heel Vlaanderen. Als kleine gemeente kunnen we een bescheiden bijdrage leveren om dit te verhelpen. Bovendien is het goed voor de lokale economie, gemeentelijke inkomsten en werkgelegenheid. In het verleden weken al verschillende bedrijven uit naar andere gemeenten omdat ze niet konden uitbreiden. De komst van een bescheiden KMO-zone van amper 5 ha is dan ook broodnodig. Bovendien gaat het hier niet over zware industrie, maar kleinere bedrijven van bij ons. Natuur, wonen en recreatie zijn belangrijk, maar economie is dat ook. Zonder economie, geen werk en zonder werk geen brood op de plank. Vele mensen zijn het urenlange pendelen naar Brussel, Leuven, etc beu. N-VA is voorstander van werk in eigen streek en als dat in de eigen gemeente kan, is dat nog beter.

 

Elke burger moet beseffen dat ideale oplossingen niet bestaan. De meerderheid heeft hier, bijgestaan door andere overheden en specialisten, en binnen haar mogelijkheden, in verregaande mate rekening gehouden met de situatie van de inwoners. Zelfs de meest geschikte locatie blijft altijd een compromis tussen wonen, open ruimte, landbouw en bedrijvigheid. Geloven dat we met de huidige landbouw nog in voldoende werkgelegenheid kunnen voorzien en onze economie draaiende kunnen houden, is een illusie. Vlaanderen is een kmo-land, daarom moeten we die bedrijven ook voldoende kansen blijven geven. Bovendien is de ontsluiting ideaal op de gewestweg Sint-Truiden - Herk-de-Stad. De verkeersbelasting voor de omwonenden is minimaal.

Politiek is keuzes maken en knopen doorhakken. Dat is in dit dossier eindelijk gebeurd. N-VA hoopt dan ook dat met de goedkeuring door de gemeenteraad eindelijk de stap is gezet naar effectieve realisatie en vele bedrijven uit Geetbets en omgeving hier hun plaats kunnen vinden. De gemeente en haar inwoners kunnen er enkel wel bij varen.