Kevin Huybrechts

RAADSLID Gemeenteraad - Bestuurslid

Kevin zetelt sinds 2012 in de gemeenteraad en heeft de voorbij jaren een aantal agendapunten toegevoegd aan de agenda die positief ervaren werden bij het huidige bestuur. 

Zijn grootste project is het aandringen van het plaatsen van AED’s t in Geetbets en Rummen. 

Kevin is zowel beroepsmatig als vrijwillig actief in de hulpverlening.

Hij komt ook de inwoners ter hulp met de ziekenwagen!  

Hoofdjob: Civiele bescherming / Ambulancier

Vrijwilliger: Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Post Herk de Stad als Onderofficier + ambulancier. 

Kevin is zeer gedreven om N-va Geetbets terug op punt te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

DENKEN.DURVEN.DOEN!